(beta 公測版本)

牛刀嘅文章

作者:牛刀
日期:2017年3月29日

新一期《學苑》以《香港新文學運動》為題,提綱挈領,仲身體力行宣揚正式語域(register)嘅書面粵語,編輯同學好波。不才定必留待日後閒餘拜讀。

粵語文學再雜評

論粵語文學興起嘅先聲,當然 ...

更多