(beta 公測版本)

查字典

天干嘅第四位,詳情見天干地支
十萬九千七 泛指好大嘅數字
老懵懂 / 老懵董 年紀大、精神差、智力下降嘅人;略帶侮辱成份(量詞:個)
園丁 植物園區裏面照顧植物嘅人(量詞:個/名)
擺明 明確表示自己嘅立場,通常有「唔俾面」嘅意思
沮喪 受到挫折而情緒低落,冇乜心情
邨民 屋邨嘅居民
風土人情 一個地方特有嘅自然環境、風俗、禮節同習慣
假分數 分子大過分母嘅分數形式,即係唔計正負,數值大過1嘅分數(量詞:個)
中暑 指空氣高溫多濕,身體無法衡溫,導致體溫過高嘅症狀
哺乳類動物嘅一種,同同屬犬科嘅狼係近親,係人類最早馴養嘅動物,以前啲人會用嚟看門口,而家啲人通常會養嚟做寵物,警方會用狗嚟協助佢嘅工作,例如緝毒(量詞:隻)
絕育 令到動物冇辦法再繁殖後代
龍鳳鈪 婚姻飾物一種;新人通常會有一對相襯嘅手鈪,通常用純金鍛造,一隻刻咗龍,一隻刻咗鳳,象徵永結同心(量詞:隻)
鳳凰 中國神話中嘅生物,係百鳥之王,象徵吉祥(量詞:隻)
前一頁 下一頁