(beta 公測版本)

查字典

清真寺 伊斯蘭教進行禮拜嘅建築(量詞:間/座)
縮頭烏龜 將個頭縮入個龜殻到嘅烏龜;用嚟形容人細膽、怕事(量詞:隻)
魚手指 條狀炸魚(量詞:隻/塊/嚿/條)
題目 簡單總結某內容嘅重點嘅字句,通常亦會用嚟做內容嘅名(量詞:個)
打理 維持一個地方或者物件於良好狀態
清理 清潔打理;令地方變得乾淨同整齊
DVD 數碼多功能影音光碟;能夠儲存影像同聲音,而且仲可以對應字幕同聲道,設控制介面(量詞:隻)
用嚟包住隻手嘅部份(量詞:隻)
廟細燈籠大 形容女士細細粒之餘,上圍又豐滿
年資 工作服務嘅年數
生效 開始實行;變得有效
襪褲 一種緊緊包住下半身嘅衣物;比絲襪厚(量詞:條/對)
資深 年資長;喺某一行做咗好多年,經驗豐富
土庫曼 國家名;位於中亞嘅國家,首都係阿什哈巴德
好話唔好聽 講真;講一啲人哋唔啱聽嘅說話時用嘅開場白
前一頁 下一頁