(beta 公測版本)

查字典

女皇頭 香港1997年主權移交,所以90年代重新設計硬幣,由原本嘅英女皇嘅頭像變成紫荊花,所以舊式硬幣就叫做「女皇頭」;97 年後仍然係通用貨幣,但比較少見
明信片 印咗相或者圖案嘅硬咭紙,通常喺去旅行嘅時候喺當地寄俾朋友,作為留念,圖案一般係當地嘅風景或者特色物品,但亦都可以純粹美觀,同當地冇關係嘅圖樣。(量詞:張)
對中年或者老年男人嘅稱謂
動物名;屬哺乳綱食肉目犬形亞目熊科。基本上都係雜食,體型比起人類大,四肢粗壯,識得用後腳企起身,全身都好多毛,亦有毛色唔同嘅品種,而且會冬眠。(量詞:隻)
一族 用嚟概括一班有共通點嘅人嘅後綴
無窮 冇盡頭嘅
波板糖 好似波板噉嘅扁圓形,有支棍插住嘅硬糖(量詞:支)
前一頁 下一頁