(beta 公測版本)

查字典

平聲 漢語系語言嘅傳統嘅聲調種類,係四聲之一,字面上指字音聲調平坦,喺傳統詩律入面同聲調有起伏嘅#仄聲(即係其餘三聲:#上聲、#去聲 同#入聲)相對;而家嘅「平聲」喺各地語言入面唔一定係平坦嘅聲調,...
格律詩 舊詩近體詩,以唐朝嘅作品為代表(量詞:首)
百尺竿頭,更進一步 喺佳績、成就之上再進步
好彩 運氣好,發生咗一啲對自己有利嘅事,或者得以避免墮入困境
不忠 對丈夫或妻子唔忠誠,有外遇,同配偶以外嘅人有親密性接觸或情感上嘅出軌
出軌 火車或者電車意外噉離開行駛嘅路軌;脫軌
百褶裙 裙身打直打咗褶嘅(量詞:條)
說服 用道理同證據,到其他人接受自己嘅觀點,或者同意去做某件事
雙臂 左右兩隻手臂
白米 白色嘅米,食物嘅一種,但係要煮熟先食得(量詞:粒)
串燒 食物嘅一種;將細件嘅食物用竹籤串起,然後拎去燒熟,食嘅時候逐件逐齒落嚟(量詞:串)
手臂 由膊頭到手腕嘅部份(量詞:隻)
積雪 積聚未融嘅
橫睇掂睇 由唔同或者從任何角度、方面或者方式去睇
早已 一早就
前一頁 下一頁