(beta 公測版本)

查字典

龍鳳胎 孖生兄妹或孖生姊弟(量詞:對)
一試便知龍與鳳 測試、驗證過就知究竟實際係點
絕跡 完全消失晒,唔再存在
洗頭艇 用嚟幫人偷渡過境嘅高速艇仔嘅俗稱(量詞:隻)
瀕臨絕種 一種動物嘅數量非常之少,而且仲要不斷減少緊,棲息地亦都縮窄,就嚟絕種
絕食 採取唔食嘢嘅手段,通常係以餓死作為要脅,去抗議或者#控訴 一啲嘢
丫叉 / 丫杈 通常用樹枝整,呈丫字形,配搭橡筋用嚟投石嘅工具(量詞:個)
丫鬟 傳統中國社會入面嘅婢女或女僕(量詞:個)
長沙灣 香港地方名;位於九龍,喺深水埗以北、#荔枝角 東南面,由海灣發展而成
婚紗舖 租借或者售賣婚紗舖頭(量詞:間)
帶嚟毀滅、破壞嘅事件
求證 / 求証 搵一啲證據去證明一件事
齊人 原本預計嘅人都到晒
特登 有用心嘅、諗過下先做嘅;有特別原因先做嘅
專登 有用心嘅、諗過下先做嘅;有特別原因先做嘅
前一頁 下一頁