(beta 公測版本)

查字典

飲咗酒之後,神智變得冇咁清醒
麥皮 一種由燕麥加工而成嘅食物
喺名詞之後形容年齡比較細,又或者體積比較細小嘅嘢
浙江 地名;位於中國東部嘅省份,省會係杭州,簡稱「浙」
啲 / D 表達複數/不可數嘅量詞
偽造 整一啲假嘅嘢出嚟,扮係真嘅;通常用喺文件上,例如身份證
(氣味)霉霉地,酸酸餿餿咁既味。通常用嚟形容罨過之後物件上殘留嘅氣味。
有碗話碗,有碟話碟 有嗰句講嗰句;事實係點樣就點樣講返出嚟;依照事實而言
蚊𧕴 / 蚊赧 針咗之後,皮膚上面起嘅紅色腫塊(量詞:粒/笪)
阿姑 非正式嘅場合中,對中年女人嘅稱謂(量詞:個)
即係,將一啲可以打開嘅嘢變成唔打開、密閉嘅狀態
百科全書 用嚟介紹全部或既定範疇入面各種知識嘅工具書。 (量詞:本/部)
荼毒 將唔好嘅道德觀、思想灌輸俾其他人,令佢地變壞
丫叉 / 椏杈 通常用樹枝整,呈丫字形,配搭橡筋用嚟投石嘅工具(量詞:個)
一種雀仔,同鴿咁上下
前一頁 下一頁
(仲有 41035 個未寫好、未公開嘅詞條...)