(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
以杯作為單位,計算液體(通常係嘢飲)用嘅量詞
一種開口喺頂、用嚟盛載液體嘅器皿,通常係一隻手揸得實嘅大細(量詞:隻)
杯墊 [未公開]
杯水車薪 [未公開]
揼杯 / 𢱕杯 [未公開]
月經杯 [未公開]
飲得杯落 [未公開]
杯麵 / 杯麪 [未公開]
杯緣子 [未公開]
分一杯羹 [未公開]
乾杯 [未公開]
燒杯 [未公開]
杯耳 上面用嚟扶住隻杯,喺杯本身嘅形狀以外延伸出嚟嘅部分(量詞:隻)
蓮花杯 [未公開]
前一頁 下一頁