(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
講自己啲不滿出嚟
呻飢莫呻飽 [未公開]
呻吟 [未公開]
擤 / 呻 將鼻腔入面嘅雜物用力呼出嚟
呻笨 後悔做咗件蠢事而埋怨
無病呻吟 [未公開]
擤鼻涕 / 呻鼻涕 [未公開]
前一頁 下一頁