(beta 公測版本)

查字典

結果:
指南針指住嘅方向,同#南 方相對;#日出 嗰陣直望#太陽,#左 手邊就係北方
食西北風 [未公開]
北海道 [未公開]
北塞浦路斯 [未公開]
北馬其頓 [未公開]
北韓 國家名;朝鮮民主主義人民共和國嘅通稱,首都係平壤;位於#東亞 朝鮮半島北部,目前由#金日成 家族統治,同南面嘅#南韓 分治
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 [未公開]
東南西北 [未公開]
南北行 [未公開]
魏晉南北朝 [未公開]
泰山北斗 [未公開]
河北 地區名;位於中國華北嘅省份,渤海以西、#山西 以東、#河南 及#山東 以北、#內蒙古 及#遼寧 以南,簡稱「冀」;省會係#石家莊;另外喺地理上包圍#北京 同#天津 兩個#直轄市
北方 嘅方向;北面
北冰洋 / 北極洋 [未公開]
北區 香港十八區之一,位於新界東北,包括#上水、#粉嶺、#沙頭角 同#打鼓嶺 四個區(#上粉沙打),以及#吉澳 同 #鴨洲 呢兩個島;西面係#元朗 區,南面就係#大埔 區
前一頁 下一頁