(beta 公測版本)

查字典

結果:
貼近
挨𩩍 / 挨屏 [未公開]
挨身挨勢 成日挨落去,或者將個身黐到好埋其他人度,去到令人覺得唔自在嘅程度
挨佬 [未公開]
挨拼椅 [未公開]
挨住 用其他物件做支撐去企或者坐喺度。貼近。
挨近 [未公開]
挨憑 [未公開]
冇挨冇憑 [未公開]
挨晚 下晝之後,啱啱開始天黑嗰段時間;傍晚
挨話 [未公開]
挨街凭巷 [未公開]
挨挨憑憑 / 挨挨凭凭 用嚟講啲人唔企好,挨個身落去埲牆或者條柱呢種行為。通常單用或者跟喺「喺度」後面。
前一頁 下一頁