「souven / 蘇粉」

第 #1 條
寫法、
讀音:
  • souven sou1 fan2
  • 蘇粉 sou1 fan2
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 紀念品(量詞:份/件)
(英文) souvenir
例句:
(粵) ngo5dei6jau5leng3leng3souvensou1 fan2sung3bei2wui2jyun4
(英) We are giving nice souvenirs to our members.
參看: 紀念品
版權:© 2022 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 粵典手機 app 終於上線喇!! 💎💎””
粵典手機 app 終於上線喇!!