(beta 公測版本)

「餅咭 / 餅卡」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 餅咭 beng2 kaat1
  • 餅卡 beng2 kaat1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 可以喺餅店換餅嘅憑證,通常喺喜慶日子派發(量詞:張)
(英文) cake coupon
例句:
(粵) 通常啲人結婚會派唐餅卡俾親戚,派西餅卡俾朋友。 (tung1 soeng4 di1 jan4 git3 fan1 wui5 paai3 tong4 beng2 kaat1 bei2 can1 cik1, paai3 sai1 beng2 kaat1 bei2 pang4 jau5.)
(英) Couples usually give Chinese cake coupons to relatives and Western cake coupons to friends.
(粵) 餅卡兌換期通常都比較長,甚至冇兌換限期。 (beng2 kaat1 deoi3 wun6 kei4 tung1 soeng4 dou1 bei2 gaau3 coeng4, sam6 zi3 mou5 deoi3 wun6 haan6 kei4.)
(英) The expiring dates for cake coupons are usually quite long and for some there is none.
近義: 近義: 禮餅券
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0