(beta 公測版本)

陳樂行嘅文章

作者:陳樂行
日期:2015年12月18日

今日天口凍,講返個溫暖人心嘅小故事。
好耐好耐以前,喺深冬寒夜,一個小男孩拎住一籃艾條喺街上叫賣:「好香好暖嘅艾條呀,道地艾草,芳香恆溫,溫經散寒保健呀喂。」
「我呸,偽科學!」「死開啦,神棍。」 ...

更多