(beta 公測版本)

置地記者嘅文章

作者:置地記者
日期:2019年1月3日

十年,到底係一個乜嘢概念?

作為一個香港流行曲嘅樂迷,每一年嘅元旦都有一個盛事,叫「叱咤樂壇頒獎禮」。廣東歌陪住大家成長,我哋亦都陪住香港一眾歌手成長。與其話我係睇樂壇嘅一張成績表,不如話,我哋 ...

更多
作者:置地記者
日期:2018年8月21日

又一個 Blue Monday ,報章主要頭條皆為上市公司 CEC國際控股 (上市編號:759) 主席林偉駿猝逝。就咁講「CEC」你真係未必諗得起係咩公司,事關 CEC 起源於「高雅電業」,始創於 1 ...

更多
作者:置地記者
日期:2018年6月19日

英格蘭:似是故人來

四年一度嘅世界盃殺到埋身,中環人又如何免俗?置記作為意大利球迷,今屆賽事理論上關我叉事,不過香港人接觸得最多嘅往往係英格蘭超級聯賽,對於英格蘭總有多少情意結。適逢今日深夜英格 ...

更多