(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
形容一樣嘢(例如人、大廈)垂直嘅尺吋好長
垂直嘅長度
高達 [未公開]
高登 [未公開]
高潮 [未公開]
萬丈高樓平地起 比喻做嘢要由基礎開始
高漲 [未公開]
高樓大廈 對好高嘅建築物嘅統稱,通常指唔止一座,而係一大群(量詞:幢/座)
高尚 [未公開]
高速公路 冇紅綠燈,唔俾行人用,俾汽車快速行駛嘅公路(量詞:條)
居高不下 [未公開]
高低 [未公開]
高低起跌 [未公開]
高低起伏 [未公開]
前一頁 下一頁