(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
四分之一;源於英文 quarter 嘅第一個音節(量詞:個)
尾龍骨 脊骨最尾嗰段(量詞:條)
親生骨肉 [未公開]
徹骨 [未公開]
瘦骨如柴 / 骨瘦如柴 [未公開]
賤骨頭 [未公開]
骨巉巉 [未公開]
煙骨 [未公開]
魚骨 [未公開]
香骨 線香燒完之後剩低嘅棍狀物(量詞:枝)
毛骨悚然 [未公開]
脫胎換骨 / 脱胎換骨 比喻人徹底改變,通常都係變好嘅
骨場 [未公開]
皮黃骨瘦 [未公開]
前一頁 下一頁