(beta 公測版本)

查字典

結果:
覺得一樣嘢恐怖;
心理冇準備,或者冇預計過,所以受到好大刺激,唔似一般咁冷靜應對
驚到飆尿 / 驚到標尿 [未公開]
虛驚 [未公開]
驚險 [未公開]
大驚失色 [未公開]
受寵若驚 [未公開]
技驚四座 [未公開]
驚蟄 二十四節氣之一;係指公曆每年3月5日或6日,太陽到達黃經345度嘅時候。嗰陣氣溫回升比較快,開始會有春雷。
驚心動魄 [未公開]
壓驚 [未公開]
喊驚 [未公開]
擔驚受怕 [未公開]
驚歎 / 驚嘆 [未公開]
驚惶失措 [未公開]
前一頁 下一頁