(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
勢力大,大佬,蝦蝦霸霸,用武力或權勢騎住人地,君王
佔據(間中有指佔據過多嘅意味),據為己有唔俾人掂。
霸權 某國或某群人憑住極大嘅政治、經濟或軍事嘅優勢去獲得成個地方嘅控制權
波霸 [未公開]
霸王雞 [未公開]
籮霸 [未公開]
蝦蝦霸霸 周圍欺壓其他人
霸王客 [未公開]
學霸 [未公開]
蝦霸 [未公開]
巨無霸 [未公開]
霸王花 [未公開]
稱霸 [未公開]
霸王雞 [未公開]
霸王雞乸 [未公開]
前一頁 下一頁