(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
即係,錢嘅單位,範圍介乎一至十蚊,有時喺量詞「」後面連住用
弱、冇用
雀鳥嘅一種,羽毛一般係啡色,亦有黑色同白色,可以提供雞肉同雞蛋兩種重要食材,所以人類會喺農場大量飼養(量詞:隻)
山雞變鳳凰 [未公開]
雞紅 [未公開]
白切雞 雞嘅烹調方法,用水煮熟咗隻雞之後再切開做細細嚿;係常見嘅燒味,通常會連埋薑葱一齊上(量詞:隻/嚿)
雪雞 [未公開]
雞飛狗走 [未公開]
鶴立雞群 [未公開]
游雞 [未公開]
雞噉腳 / 雞咁腳 因為驚所以行路行得快過平時
雞乸咁大隻字 [未公開]
糯米雞 點心;用糯米包住雞肉、叉燒、鹹蛋黃、冬菇等餡料,然後再用一大塊荷葉包喺外面,一齊拎去蒸(量詞:隻)
劏雞還神 指避過不幸事件之後,劏隻雞去做祭品,報答神恩
前一頁 下一頁