(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
關你咩事 [未公開]
有關 [未公開]
拉關係 [未公開]
開關掣 [未公開]
關心 [未公開]
玄關 [未公開]
過三關 [未公開]
過關斬將 [未公開]
關公細佬 [未公開]
人命關天 好重要,同人嘅性命有關嘅事,關係住一個人嘅生死
過五關斬六將 [未公開]
公共關係 指有關著名人物、商業機構、政府、非牟利機構等各種組織,為改善與社會公眾嘅關係、促進公眾對佢哋嘅認識,以樹立良好形象、取得公眾嘅理解同支持;亦簡稱公關或 #PR
把關 守好防線,防止敵人越過進入自己一方嘅領域
打通關係 [未公開]
關公災難 公關災難嘅戲稱,指有損機構、企業嘅形象或者信譽嘅事件(量詞:個/次)
前一頁 下一頁