(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
閪 / 屄 女性生殖器(量詞:個/塊)
形容好差,好唔掂,或者形容人嘅性格好差
[未公開]
臭閪 臭嘅女性生殖器();鬧人嘅時候用嚟借代女人(量詞:個)
閪吱 [未公開]
閪窿 [未公開]
自由閪 [未公開]
閪口閪面 [未公開]
舐閪 / 奶閪 [未公開]
老閪都 [未公開]
閪冧 [未公開]
閪面 [未公開]
閪毛 [未公開]
閪水 [未公開]
前一頁 下一頁