(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
鈎 / 鉤 [未公開]
鈎 / 鉤 [未公開]
鈎 / 鉤 [未公開]
窗鈎 [未公開]
脫勾 / 脫鉤 [未公開]
索鈎 [未公開]
掛勾 / 掛鈎 [未公開]
掛勾 / 掛鈎 [未公開]
魚鈎 釣魚嗰陣放喺魚線末端,用嚟勾住條魚嘅工具(量詞:個)
倒掛金鈎 足球術語;當個波嘅位置大約喺頭正上方果陣,球員背脊向下噉跳起,隻腳將個波踢去後方
前一頁 下一頁