(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
喺授予動詞後面,放喺受事者前面嘅介詞,可以省略
表示動作行為已經過去,用嚟強調一件事曾經#發生 或者帶出#經驗
由一個地方去比嘢隔開咗嘅另一邊,中間嘅嘢可以係馬路、#海 等
悔過 [未公開]
過門都係客 人哋只要入咗自己門口,就應該要以賓客相待,要對來人熱情招待
蠢過隻豬 [未公開]
北角過啲 [未公開]
死過返生 / 死過翻生 [未公開]
狠過 [未公開]
食過夜粥 [未公開]
把口過油 / 把口啷過油 [未公開]
過大禮 [未公開]
過濾 [未公開]
有過之而無不及 只會超越某個人或者某樣嘢,而唔會比唔上佢
反過來 [未公開]
前一頁 下一頁