(beta 公測版本)

查字典

結果:
faan1。由書面語引入嘅詞會用 faan2 呢個讀音,單獨用嘅時候通常讀 faan1。
返 / 番 回來;離開一個地方之後再回到原來嘅地方
返 / 番 放喺動詞後面,表示一個動作中斷咗,之後再繼續進行
返鄉下執牛屎啦 [未公開]
返屋企 返回自己嘅居所
翻發 / 返發 [未公開]
鹹魚返生 / 鹹魚翻生 [未公開]
返生 / 翻生 [未公開]
煮返幾味 字面解煮幾樣餸,泛指下廚,準備一餐飯
返瞓 [未公開]
返老還童 [未公開]
跌咗個橙執返個桔 [未公開]
重返 曾經離開過,重新、再次返去、投入某個地方
遣返 [未公開]
翻撻 / 返撻 同以前一齊伴侶一齊返
前一頁 下一頁