(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
咁近城隍廟都唔求支好籤 [未公開]
上近 / 上緊 [未公開]
嗰頭近 指就快死
親近 [未公開]
接近 [未公開]
挨近 [未公開]
近鄉情怯 [未公開]
遠水不能救近火 遇上火燭,走去好嘅地方攞嚟#救火,就好難趕得切,到時火勢大咗,燒得仲旺,仲難救;比喻#慢 嘅#辦法 唔能夠解決危急嘅困境
急功近利 [未公開]
近柱 [未公開]
臨近 [未公開]
近似 [未公開]
近乎 [未公開]
左近 距離唔係好遠,好容易就去到嘅地方範圍
前一頁 下一頁