(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
因為腳患或者受傷而行唔到路,或者行路嗰陣有隻腳唔可以靈活運動,保持唔到平衡,或者行到趷吓趷吓。
[未公開]
毆跛 [未公開]
跛腳鴨 [未公開]
阿跛 [未公開]
阿跛托蔗 [未公開]
打跛腳 [未公開]
跛腳 指一個人因為患病或者受傷行唔郁。
趷跛跛 [未公開]
前一頁 下一頁