(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
[未公開]
家課 [未公開]
課稅 / 課税 [未公開]
曠課 [未公開]
課題 [未公開]
復課 [未公開]
停課 學校因為惡劣天氣或事故等原因,喺原本要返學嘅日子放假,等學生唔使返學
上課 即係上堂,學生聽老師教授知識,或者老師教授知識
代課 [未公開]
課堂 [未公開]
交功課 老師叫學生返屋企做完作業之後,學生交番畀老師
課金 [未公開]
罷課 (學生或教職員)唔上堂以達示威之效
前一頁 下一頁