(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
[未公開]
[未公開]
[未公開]
皇親國戚 原本講皇族嘅外戚之類同皇室有關係嘅人,亦引申指同有權勢、職位高嘅人有親屬關係嘅人,例如係公司老闆嘅親戚
認親認戚 [未公開]
親身 [未公開]
親自 [未公開]
親近 [未公開]
冷親 [未公開]
打死不離親兄弟 [未公開]
親愛 [未公開]
親情 親人之間(尤其係父母子女之間)互相愛護嘅感情
事必躬親 [未公開]
前一頁 下一頁