(beta 公測版本)

查字典

結果:
即係回應回答
用一啲面積較大嘅嘢
水能載舟,亦能覆舟 [未公開]
司法覆核 法律程序;法院接受申請人嘅呈請後,判斷某啲法律條文係咪合法,或者覆核政府或其他公共機構嘅決定係咪合法(量詞:次)
覆核 再核實
翻雲覆雨 [未公開]
重蹈覆轍 [未公開]
覆巢之下無完卵 [未公開]
覆滅 [未公開]
複灼 / 覆卓 [未公開]
答覆 [未公開]
翻天覆地 [未公開]
覆機 [未公開]
回覆 [未公開]
反口覆舌 [未公開]
前一頁 下一頁