(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
菲林 [未公開]
額菲爾士峰 [未公開]
菲律賓 國家名;位於東南亞嘅群島國家,首都係馬尼拉;曾經係#西班牙 嘅殖民地同#美國 屬土,大部分國民都信奉#天主教
價值不菲 [未公開]
菲律賓話 [未公開]
菲傭 [未公開]
不菲 [未公開]
妄自菲薄 自己睇唔起自己;太過自卑、冇自信
前一頁 下一頁