(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
形容苦瓜中藥等等,難以忍受嘅味道
唔好過嘅處境、經驗
捱苦 [未公開]
白苦瓜 [未公開]
何苦 意思類似「何必」,但係就指對象因為做一個動作而受苦,表示唔值得、唔使自尋煩惱
含辛茹苦 [未公開]
唔辛苦邊得世間財 / 唔辛苦點得世間財 唔付出努力,就搵唔到錢,更加做唔到有錢人
苦惱 [未公開]
苦力 [未公開]
辛苦晒 [未公開]
苦盡甘來 [未公開]
不辭勞苦 [未公開]
吃苦 [未公開]
苦瓜乾 [未公開]
苦刁刁 [未公開]
前一頁 下一頁