(beta 公測版本)

查字典

結果:
皮膚;包裹住動物肌肉嘅表皮
肌膚 [未公開]
肌膚之親 [未公開]
護膚 [未公開]
切膚之痛 [未公開]
皮膚 覆蓋住脊椎動物肌肉同內部組織嘅器官,有保溫散熱,阻隔水份流入同流失同感覺嘅功用;喺人體係最大嘅器官
膚色 皮膚顏色
護膚品 [未公開]
膚淺 [未公開]
體無完膚 [未公開]
前一頁 下一頁