(beta 公測版本)

查字典

結果:
衡量物體輕重嘅工具
秤 / 稱 量度輕重
秤 / 稱 一種運用槓桿原理量度物體重量嘅器具(量詞:個/把)
夠秤 [未公開]
戥秤 兩邊差唔多;唔會一邊多一邊少
秤盤 [未公開]
秤先 [未公開]
掅 / 秤 [未公開]
歪零歪秤 / 歪嚟歪斜 [未公開]
未夠秤 [未公開]
抽秤 [未公開]
重秤 [未公開]
輕秤 [未公開]
呃秤 / 呃稱 用唔準嘅秤去量貨;引申指做交易、幫人做嘢嘅時候交唔足貨
天秤 / 天平 [未公開]
前一頁 下一頁