(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
秋天
秋天 季節,四季入面嘅第三季。北半球嘅夏季約莫係九至十一月,而南半球約莫係三至五月(具體會按緯度而有所變動)天氣比較清涼、乾燥。(量詞:個)
秋季 四季入面嘅第三季,天氣清涼、乾燥過夏天;北半球嘅秋季係八至十月,而南半球係三至五月
秋葵 [未公開]
晚秋 秋天嘅後期
秋風起,食臘味 [未公開]
七月有立秋,遲禾冇得收 [未公開]
秋風 [未公開]
秋刀魚 [未公開]
千秋萬世 [未公開]
春秋 [未公開]
一葉知秋 [未公開]
過後媒人秋後扇 [未公開]
望穿秋水 [未公開]
秋祭 [未公開]
前一頁 下一頁