(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
研究所 [未公開]
冇研究 [未公開]
鑽研 [未公開]
研究院 [未公開]
研究 一樣事情或者學科嘅深入認識,以及對當中未知領域嘅探索
研究 深入咁去認識一樣事情或者學科,探索嗰件事或者嗰個學科未知嘅領域
研究生 碩士博士等研究型課程嘅學生(量詞:個)
研製 [未公開]
研討 多人一齊研究並且討論
科研 [未公開]
研習 [未公開]
研發 [未公開]
前一頁 下一頁