(beta 公測版本)

查字典

結果:
痺 / 痹 身體某部份(尤其係手腳)暫時冇咗感覺
⋯到痺 / ⋯到痹 [未公開]
骨痺 / 骨痹 形容戀人之間嘅交流太過甜蜜,令其他人覺得難頂或者尷尬
麻痺 / 麻痹 [未公開]
小兒麻痺 / 小兒麻痹 一個因爲小兒麻痺症病毒導致嘅疾病。呢種病通常係經由接觸感染咗病毒嘅人嘅糞便或者口水而傳染嘅...
前一頁 下一頁