(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
[未公開]
鋤頭唔響番薯唔香 [未公開]
返 / 番 放喺動詞後面,表示一個動作中斷咗,之後再繼續進行
番薯跌落灶 [未公開]
番石榴 水果;外形係綠色球體,皮薄,肉係白色,味道甜(量詞:隻)
番茄 / 蕃茄 [未公開]
南番順 地方名;圍繞廣州佛山一帶嘅地區,源於以前當地有#南海、#番禺、#順德 三縣,啲人以合稱稱呼當地;又稱三邑
番禺 [未公開]
老番睇榜第一 [未公開]
番瓜 [未公開]
番啄 [未公開]
老番冬 即係聖誕節;老一輩人(除咗基督徒之外)對聖誕節嘅稱呼。由於同冬至時間相近,啲人認為聖誕節即係西人嘅 #冬至,所以稱之為「老番冬」 (「#老番」係對西方人嘅貶稱/別稱)
三番四次 重覆又重覆噉去做某件事
前一頁 下一頁