(beta 公測版本)

查字典

結果:
體溫 / 體温 身體溫度
溫度 / 温度 物體冷熱嘅程度,數值越高物體越熱,數值越低物體越凍(量詞:個)
溫習 / 温習 [未公開]
溫和 / 温和 態度溫柔平和,令人容易接受
温度計 / 溫度計 [未公開]
冧巴溫 / 冧巴温 [未公開]
溫暖牌 / 温暖牌 親手畀人、非工業量產嘅衣物,例如頸巾冷衫
水溫 / 水温 [未公開]
溫 / 温 重新接觸學過嘅知識,令自己更加熟悉,記得更加清楚
溫馨 / 温馨 [未公開]
溫 / 温
溫 / 温 ;形容溫度唔會點跌,令人感到舒適
溫女 / 温女 [未公開]
氣溫 / 氣温 [未公開]
前一頁 下一頁