(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
你死我活 比喻鬥爭極之激烈
生活費 [未公開]
活塞 [未公開]
復活蛋 慶祝復活節嘅象徵物;基督徒用佢去比喻新生命,象徵耶穌#復活;傳統上一般係用經過染色、繪畫過嘅#蛋,而現代嘅習慣就通常係用蛋狀嘅#朱古力 代替,事先收埋畀細路揾(量詞:隻)
慢活 [未公開]
性生活 [未公開]
養活 [未公開]
活化石 [未公開]
過度活躍 [未公開]
快活 [未公開]
活火山 [未公開]
絕活 [未公開]
復活兔 [未公開]
前一頁 下一頁