(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
泥菩薩過江 歇後語嘅上半句,下半句係「自身難保」,就好似用泥造嘅菩薩像,會喺過江嗰陣,因為遇到水而冧晒,保唔住原先個樣
江瑤柱 / 乾瑤柱 [未公開]
江門 [未公開]
滿江紅 [未公開]
黑龍江 地區名;位於中國東北嘅省份,簡稱「黑」;省會係哈爾濱
一箭定江山 [未公開]
江河日下 [未公開]
江山 [未公開]
江西 [未公開]
江山易改,本性難移 / 江山易改,稟性難移 [未公開]
重出江湖 [未公開]
指點江山 [未公開]
江湖情 [未公開]
前一頁 下一頁