(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
檔案 [未公開]
魚蛋檔 盛行於八十年代嘅色情場所,通常燈光昏暗,有一排排嘅高背包廂,顧客會響裏面對妓女(魚蛋妹)上下其手(#唧魚蛋)。由於賣身嘅都係#未夠秤 嘅#𡃁妹,所以通常都唔會做愛,得個摸字。(量詞:個)
收檔 [未公開]
檔位 [未公開]
熟檔 [未公開]
檔口 [未公開]
行檔 [未公開]
存檔 [未公開]
臭檔 [未公開]
散檔 [未公開]
高檔 [未公開]
熟食檔 [未公開]
大排檔 / 大牌檔 [未公開]
明檔 [未公開]
前一頁 下一頁