(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
司馬斤 [未公開]
公斤 [未公開]
百上加斤 [未公開]
爛船都有三斤釘 / 爛船都有三分釘 [未公開]
斤兩 / 斤両 [未公開]
半斤八兩 / 半斤八両 同八相等,比喻彼此分量或程度不相上下
四両撥千斤 / 四兩撥千斤 [未公開]
百斤加一 歇後語,即係「多你一個唔多,少你一個唔少」
斤斤計較 (帶貶義)對細微嘅嘢,尤其係錢銀或者幫人做嘢,好執著
斤嘢 [未公開]
千斤頂 [未公開]
前一頁 下一頁