(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
同周圍顏色唔同嘅一點(量詞:粒)
石斑 [未公開]
芝麻斑 [未公開]
斑禿 [未公開]
斑馬線 馬路嘅過路設施,俾行人優先行馬路,唔使等紅綠燈。因黑白相間貌似斑馬紋而得名。(量詞:條)
劣績斑斑 [未公開]
斑鳩 [未公開]
青斑 石斑嘅一種,魚身係啡黃色、魚肚淡白,體側有五條暗色斜橫帶,身上面有好多橙色、啡色斑點(量詞:條)
斑白 [未公開]
斑腩 [未公開]
屍斑 [未公開]
深海石斑 [未公開]
汗斑 [未公開]
斑斕 [未公開]
斑馬 動物名;係斑馬亞屬和細紋斑馬亞屬的通稱,個樣好似,身上有黑白相間嘅條紋,隻隻嘅紋理都唔同(量詞:隻)
前一頁 下一頁