(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
撐 / 撑 擴大到塞滿、塞爆
撐 / 撑 划船、艇;用漿嚟撥水,令隻船移動
撐 / 撑 支持承托
死雞撑硬腳 / 死雞撐硬腳 [未公開]
支撐 [未公開]
架生箱 / 架撐箱 [未公開]
撐場面 / 撐場 [未公開]
撐龍舟 [未公開]
架生 / 架撐 勞動或者犯罪時所需嘅工具,包括黑幫毆鬥嘅武器
屎波架撐多 / 屎波架生多 [未公開]
擸架生 / 擸架撐 用手執起工具或者武器
盲撐 [未公開]
撐腰 (有權勢嘅人)幫住某人,令佢唔驚其他人
撐枱腳 / 撐檯腳 [未公開]
撐甲 / 撑甲 [未公開]
前一頁 下一頁