(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
捐獻 [未公開]
捐助 [未公開]
攣捐 [未公開]
捐贈 [未公開]
捐褲襠 / 捐褲浪 [未公開]
捐燈籠底 [未公開]
捐山㝫 / 捐山窿 [未公開]
搵窿捐 / 揾窿捐 [未公開]
捐款 將錢捐俾有需要嘅人
捐款 捐俾有需要嘅人嘅錢(量詞:筆)
捐血 將血液出嚟,儲存喺血庫度,俾有需要輸血嘅病人用
捐軀 [未公開]
募捐 [未公開]
捐窿捐罅 [未公開]
前一頁 下一頁