(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
共振 [未公開]
磁力共振 又叫磁力共振掃描,係一種透過磁力共振原理偵測同繪製物體內部結構嘅工具,常用於醫學診斷
一蹶不振 [未公開]
振動 [未公開]
振盪 [未公開]
振奮 [未公開]
振興 [未公開]
振作 [未公開]
萎靡不振 [未公開]
振振有詞 [未公開]
不振 唔振作,唔興旺,頹廢。
前一頁 下一頁