(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
攙扶 [未公開]
扶翅 / 腑胵 [未公開]
扶持 [未公開]
扶柩 [未公開]
扶植 [未公開]
扶搖直上 [未公開]
扶老攜幼 [未公開]
薄扶林 香港地方名;位於港島西面
扶乩 [未公開]
扶助 [未公開]
扶手電梯 簡稱「電梯」;由梯級狀嘅輸送帶組成,可以將人由某一層運送去另一層,樓級會一直保持水平。因為旁邊設有會隨住梯級一齊移動嘅扶手狀運輸帶,所以全名叫「扶手電梯」。(量詞:部)
扶靈 [未公開]
扶手 [未公開]
鋤強扶弱 [未公開]
前一頁 下一頁