(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
冇得掹 / 冇得扳 難以補救、無法挽回
掹雞 / 扳雞 [未公開]
手板眼見 / 手扳眼見 指工作好簡單、睇過就識做
手板眼見功夫 / 手扳眼見功夫 好容易就做到嘅基本嘢;唔需要任何特別技能就可以做到嘅嘢
掹雞 / 扳雞 [未公開]
扳機 [未公開]
前一頁 下一頁