(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
打九九九 / 打999 打電話畀報案中心,聯絡政府嘅緊急服務,例如報警、叫#消防 或者#救護車;喺香港,除咗999之外,喺訊號無咁好嘅地方亦都可以打 112
舅父打外甥,打死冇人爭 [未公開]
跌打酒 [未公開]
柯打 [未公開]
蛇都打到夫佬 [未公開]
打蛇餅 有好多人排隊,人龍因為太長冇位排落去而兜咗幾圈,睇落好似條蛇蜷做一圈圈咁
見鑊打鑊 [未公開]
打拳 [未公開]
打蠟 [未公開]
打得通 [未公開]
打頭鑼 [未公開]
打賭 [未公開]
自打嘴巴 [未公開]
落手打三更 / 埋手打三更 [未公開]
望天打卦 [未公開]
前一頁 下一頁