(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
對某啲人或事有強烈好感,並願意為所愛嘅人或事不計較而付出,甚至犧牲
一種極強烈、真摰深厚嘅好感,會願意為所愛嘅人或者事物付出而唔會計較
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 [未公開]
愛迪生 歷史人物;美國發明家同商人,最出名嘅就係改良咗#電燈膽 同推廣#直流電
溺愛 [未公開]
墮入愛河 愛上一個人
愛巢 [未公開]
親愛 [未公開]
談情説愛 拍拖;同人建立親蜜嘅關係
深愛 [未公開]
偏愛 [未公開]
愛侶 [未公開]
友愛 [未公開]
厚愛 [未公開]
愛沙尼亞 國家名;位於波羅的海東邊,喺俄羅斯西面、#拉脱維亞 北面嘅一個歐洲國家,同拉脱維亞同#立陶宛 合稱波羅的海三國;首都係#塔林
前一頁 下一頁