(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
九因歌入面,用嚟帶出相乘嘅結果
可以接受
可以;得到准許
淨係有
攞到嘅嘢;好處;同「」相對
得償所願 [未公開]
得罪人多,稱呼人少 [未公開]
要風得風,要雨得雨 [未公開]
得救 [未公開]
仲得了 / 重得了 [未公開]
魚與熊掌不可兼得 [未公開]
得體 [未公開]
冇得救 / 無得救 [未公開]
擘大口得個窿 [未公開]
幾時得嚟 短時間內做唔到;有排
前一頁 下一頁