(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
可以;得到准許
淨係有
可以接受
[未公開]
攞到嘅嘢;好處;同「」相對
得意 形容人沾沾自喜,陶醉喺自己嘅成功嘅樣
寧得罪拉登莫得罪高登 [未公開]
寧得罪拉登莫得罪連登 [未公開]
相得益彰 [未公開]
唔見得光 [未公開]
小心駛得萬年船 [未公開]
得些好意須回手 [未公開]
不得已 被迫;冇辦法唔咁做
佛得角 / 維德角 [未公開]
得切 限時內完成,通常時間有啲急趕
前一頁 下一頁