(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
接喺詞尾,表示學術或思想流派
家庭;因為血緣、婚姻、領養等關係而組成嘅社會單位(量詞:頭)
莊家 [未公開]
國破家亡 [未公開]
家徒四壁 ;字面意思係屋企窮到淨係得四埲牆
出家人 [未公開]
家持 [未公開]
國家 一種政治單位,包含領土及喺度居住嘅人民;有一個行政管理機構負責管理領土,並且擁有對外同對內嘅#主權;而當地人民通常會擁有同樣嘅文化同歷史(量詞:個)
食兩家茶禮 / 食兩家茶飯 [未公開]
家用 [未公開]
大家姐 [未公開]
家族 同中心家庭嘅共同祖先有血緣、婚姻連繫嘅家庭組成嘅群體(量詞:個)
大家 泛指群眾、大部分至全部嘅人;冇同其他人稱代詞連用嗰時,通常唔包括自己
家底 長年積累嘅家族財產
前一頁 下一頁