(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
[未公開]
唔多唔少 無論程度多定少;點都有啲
多麼 形容程度好強
奶油多 搽咗牛油煉奶多士(量詞:件/塊/份)
厄瓜多爾 [未公開]
多姿多彩 [未公開]
食得禾米多 [未公開]
維多利亞城 香港地區名;位於香港島西北岸;係已經好少用嘅稱呼,通常會用返#西環、#上環、#中環、#灣仔 等地名
多元化 層面廣,乜嘢都有
多得⋯唔少 反話,諷刺人幫唔到手,越幫越忙
蟻多摟死象 比喻力量再弱嘅個體,集合起嚟都可以勝過一個強者
手多 [未公開]
厚多士 [未公開]
前一頁 下一頁